O Egonovi

EGON  je především o Tobě, o Tvém JÁ. Jaké je, jaké má místo ve světě kolem, v přírodě, ve vztazích. Jak prožívá, jak komunikuje, jaké jsou jeho hodnoty, JÁ teď a tady, jak se cítím, jak myslím, jaké v sobě skrývám talenty a zároveň i překážky k dosažení toho, co opravdu chci a potřebuji. Egon je výzva k posouvání vlastních hranic, k překonávání sebe sama. Egon je pro ty, co se právě chystají vykročit do dospělosti.

 


 

Proč zážitkový kurz? Jak to probíhá?

Nemůžeme ti samozřejmě prozradit, co přesně tě čeká, ale můžeme slíbit, že s námi prožiješ deset mimořádných dní, které ti umožní rozvinout svůj potenciál, ujasnit si hodnoty a utříbit sny. S námi objevíš obrovskou sílu skupiny, která ti může být oporou i po skončení kurzu. Promyšlená skladba programů, střídání kreativních, pohybových a společenských aktivit, ale i pobývání v autentickém přírodním prostředí s jeho každodenními výzvami i pohlazeními, bude po celý čas formovat tvůj vztah k sobě samému i k nejbližšímu okolí.

 


 

Zážitková pedagogika

Zážitková pedagogika je jednou z moderních pedagogických věd, která pro dosažení cíle využívá celou řadu hraničních vzdělávacích disciplín (např. dramatickou, ekologickou, tělesnou nebo multikulturní výchovu). Zastává názor, že nejvíce se člověk naučí z vlastních zkušeností, které získá prostřednictvím autentických zážitků, nejlépe v přírodním prostředí. Ty pak každý účastník následně reflektuje, nalezne v nich poučení a nově nabité zkušenosti pak dokáže aktivně využít v dalších situacích a hlavně je může přenést i do reálného života. Učení se zážitkem pomáhá poznat sebe sama a posouvat vlastní hranice. Rozvíjí komunikační dovednosti, schopnost kritického myšlení a řešení problémů i další důležité kompetence. Každá autentická zkušenost trvaleji a hlouběji formuje vlastní hodnoty a postoje všech zúčastněných.