FAQ

Jak bude kurz probíhat?

Program kurzu Egon je naplánovaný na 10 dní, během nichž účastníci zažijí různorodé kreativní, sportovní a společenské aktivity. Někdy všichni společně, jindy budou rozděleni do několika skupin, nebude chybět ani práce na sobě. Každý den bude obsahovat drobné rituály, hry, sportovní programy i odpočinek. Všechny čeká vydatná strava 5x denně. Program připravují zkušení instruktoři, všechny hry a programy jsou vyzkoušené a tudíž bezpečné.

Po snídani a ranní reflexi (připomenutí předchozího dne, naladění na ten aktuální, řešení praktických věci) bude následovat zhruba dvouhodinový dopolední blok. Po obědě a odpočinku jsou odpolední programy rozděleny na dva bloky, které mohou být spojeny v jeden. Po večeři bude následovat večerní program. Ten bude většinou klidnější, nebude chybět oheň, kytary nebo noční hra. Večerku plánujeme nejpozději ve 24h, ve 23h už budou účastníci na pokojích. První dny budou zaměřeny na seznamování a odbourání komunikačních bariér, další dny pak na stmelování skupiny a společné (i individuální) zážitky.

Programy budou zasazené do zajímavého prostředí. Vše, co prožijeme, budeme následně ve skupině i sdílet. Každý se bude moci vyjádřit, jak se při programu cítil, co mu dal, co nám daná aktivita mohla nebo měla ukázat. Budeme se pohybovat hlavně v přírodě, ale nebudou chybět ani programy pod střechou.

Co je cílem kurzu a kam může účastníka posunout?

Jednotlivé programy jsou propracované s ohledem na cíle, které jsme si jako tým stanovili. Příklad cílů – spolupráce, sebepoznání a seberozvoj, podpora sebevědomí, umění dobře komunikovat, uvědomění si vlastních hodnot apod. Vždy se snažíme, aby byly hry vyvážené a vše bylo obohaceno o vnitřní prožitek. Nejlépe tak, aby vše působilo jako harmonický celek.  Náš tým využívá při práci zážitkovou pedagogiku – jejímž cílem je především silný prožitek vedoucí k sebereflexi a seberozvoji, a to prostřednictvím různých her a tvořivých aktivit (pohybové programy, kreativní dílny, rituály, divadlo, hudba, technika).

Scénář kurzu je vytvořen tak, aby byli účastníci postupně citlivě vtahováni do dění, zažili několik vrcholů a postupně získávali stále větší odvahu aktivně rozvíjet potenciál prožitých dní. Rádi bychom, aby si tuto schopnost být aktivními tvůrci svého života odvezli všichni s sebou domů.

Každý účastník si bezpochyby odnese z kurzu něco jiného, svého, speciálního. Věříme ale, že všichni budou moci nově nabyté zkušenosti a zážitky uplatnit v reálném životě, že budou schopni hlouběji přemýšlet o mezilidských vztazích, o lidském chování vůči přírodě a životnímu prostředí a o svém postavení v jakékoliv skupině. Jednoduše řečeno budou více rozumět sami sobě i svému okolí.

Jaká pravidla budou účastníci kurzu dodržovat?

Většinu pravidel si domluvíme s účastníky až na samotném kurzu, některá budou důležitá pro pohodlí všech, jiná budou vyžadovaná kvůli bezpečí a hladkému průběhu kurzu. Jen pro příklad: Jistý je přísný zákaz konzumace alkoholu a užívání drog (a to i v případě dospělého účastníka). Budeme podporovat úctu k přírodě a dodržovat všechna pravidla, která jsou v přírodním prostředí obvyklá a nutná. Pokoje budou rozděleny na holčičí a klučičí. Obvyklé je pro nás oslovovat se navzájem jmény a tykat si.


Ať už jste potenciální účastník nebo jeho rodič a potřebujete se zeptat na něco, co jste na našich webových stránkách nenašli, neváhejte nás kontaktovat.

e-mail:  info@kurzegon.cz

Rádi Vaše dotazy zodpovíme. 🙂